Werkwijze online hulp

Werkwijze, hoe werkt online hulp

Online begeleiding door Psycholoog on-demand is gebaseerd op schriftelijke communicatie. De schriftelijke dialoog vind plaats binnen een afgeschermde online omgeving. Lees hieronder verder over de voordelen- en kracht van schriftelijke begeleiding.

Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek en techniek ontwikkeld door eCoachPro. eCoachPro is de eerste organisatie die zich op basis van praktijkervaring en (wetenschappelijk) onderzoek  heeft gespecialiseerd in alle facetten van online hulp en begeleiding. Met deze werkwijze worden kennis en technieken uit diverse disciplines gecombineerd, o.a. uit coaching,  psychologie, e-learning, e-health, bedrijfswetenschappen, computerkunde en de informatie- taal- en communicatiewetenschappen.

Deze online interventies worden gecombineerd met een ruime praktijkervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beproefde werkwijzen, technieken- en interventies uit de reguliere hulpverlening, zoals Cognitieve gedragstherapie, Positieve psychologie, Acceptance and Commitment Therapy.

Voorbeeldfragmenten online dialoog (klik op afbeelding voor vergroting)

 

Werkwijze online hulp, effectieve psychologische hulp, voorbeeldfragment 1

Werkwijze online hulp, effectieve psychologische hulp, voorbeeldfragment 2

 Werkwijze online hulp, effectieve psychologische hulp voorbeeld fragment3

 

 

Waarom online hulp werkt?

De kracht van online hulp komt tot stand doordat de online psycholoog gebruik maakt van de hieronder vermelde, 3 meest onderscheidende elementen. Deze elementen hebben afzonderlijk hun kracht en in combinatie versterken ze elkaar.

A-synchroon werken – ‘digitaal zaaien, analoog groeien’

Online psychologische hulp bevordert het inzicht en bewustzijn. Dat vraagt om zelfreflectie en de tijd nemen te komen tot dieper inzicht en bewustzijn. A-synchroon werken bevordert dit. Je hoeft niet direct te reageren en kunt de tijd nemen inzichten te onderzoeken, tot antwoorden te komen en eventuele opdrachten/oefeningen uit te voeren. Je kunt zelf met je psycholoog afspraken maken over de contactfrequentie. Wij voeren in de eerste week, vaak dagelijks een dialoog (schriftelijk). Na deze week wordt dit afgebouwd naar een frequentie, waardoor je in een prettige flow komt. Natuurlijk is dat afhankelijk van de hulpvraag, hulpbehoefte en de tijd die je zelf kunt besteden aan het hulptraject.

Sociale anonimiteit – ‘in mijn vertrouwde omgeving voel ik me veilig’ 

Psychologische hulp via mail, haalt alles weg wat ‘ruis’ kan veroorzaken. Je wordt begeleid terwijl je in je eigen veilige en vertrouwde omgeving bent, waardoor de cliënt, over het algemeen, zich makkelijker opent en tot de kern van zijn/haar vraagstuk komt. Los van het feit dat het fijn is dat je onafhankelijk van de tijd- en plaats altijd met je eigen proces bezig kunt zijn.

Kracht van schrijven – ‘schrijven maakt zichtbaar wat al pratend verborgen blijft’

Schrijven brengt een proces op gang dat zelfreflectie stimuleert en sneller zicht geeft op je eigen proces, patronen en ontwikkelpad. De kracht van schrijven kent meerdere positieve effecten, zoals verwerken van emoties, analyseren van situaties, terug lezen en daarmee empowerment bevorderen.

Het ABC-model

Een online hulptraject volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

De eerste fase (Analyze-fase) start met het in kaart brengen van je huidige situatie. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staan centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het hulptraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.

In de tweede fase (Internalize-fase) wordt er actief en intensief samengewerkt om jouw doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze fase is dat je aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in je privé-leven). Sleutelwoorden in deze fase zijn: oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van de psycholoog, wordt je als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor je snel resultaat zult ervaren. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).

In de laatste fase (Sustain-fase) staat het waarborgen van de duurzaamheid van je behaalde doelstellingen centraal. Behaalde resultaten zullen door deze werkwijze niet van korte duur zijn maar bestendigd worden voor de toekomst.

Praktische voordelen kortdurende online hulp

 • Effectiever dan face to face coaching
 • Geen wachttijden
 • Geen reistijd
 • Het is laagdrempelig
 • Je bent in je eigen vertrouwde omgeving
 • Je kunt mailen op het moment dat jou het beste uitkomt
 • Er is meer tijd voor reflectie, wat het proces ten goede komt
 • Door frequent contact blijf je geconcentreerd bezig
 • Door frequent contact is het mogelijk direct op situaties te reageren
 • Je bouwt je eigen dossier op. Zo kun je je eigen vooruitgang volgen

Kortdurende online hulp is minder geschikt voor mensen die:

 • Ernstige psychiatrische problemen hebben
 • Door een ander gestuurd of gedwongen worden
 • Onder invloed zijn van alcohol of drugs

Wil je weten of online begeleiding geschikt is voor jou?

Vul hier vrijblijvend en anoniem de vragenlijst in