Kosten

Kosten online begeleiding

De kosten van kortdurende online psychologische hulp wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Jij bent echter geen cent duurder uit. De kosten voor een standaardtraject van 4 weken online hulp bedraagt €385,– Dit bedrag is gelijk aan je minimaal verplicht eigen risico.

 • Er is bewust voor deze vorm van financiering gekozen. Als onafhankelijk psycholoog is het mogelijk om beter aan te sluiten bij jouw hulpvraag. Meer mogelijkheden voor maatwerk dan een traditionele psycholoog die werkzaam is in de reguliere GGZ.
 • Doordat Psycholoog on-demand onafhankelijk werkt van de zorgverzekeraar, is er minder bureaucratie en zijn de overheadkosten laag. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de cliënt.
 • Ook is er hierdoor geen verplichting om vertrouwelijke informatie te moeten delen.
 • Cliënten zijn gemotiveerder wanneer zij zelf betalen- en de regie houden over hun eigen behandeling. De motivatie van de cliënt heeft een belangrijk positief effect op de effectiviteit van de begeleiding.

Aantrekkelijk tarief

Online psychologische hulp kent een groot indirect financieel voordeel. Denk hierbij aan besparingen van werktijd, reistijd, reiskosten, parkeerkosten ed. Hiermee is online psychologische begeleiding,  behalve door zijn effectiviteit, ook financieel een aantrekkelijk alternatief in vergelijking met face to face hulpverlening.

Psychologische hulp van Psycholoog on-demand is vrijgesteld van BTW.

Betaling door:

 1 Werkgever

 • Veel werkgevers zien het belang van gezonde, goed functionerende, duurzaam inzetbare werknemers. In de meest gevallen zijn werkgevers bereid om de kosten voor online begeleiding (deels) te vergoeden. Zeker als hiermee verzuim kan worden voorkomen of teruggedrongen. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • De kosten voor online begeleiding zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar.

2 Zelfstandig ondernemer

 • De zelfstandig ondernemer heeft er alle belang bij om optimaal en duurzaam inzetbaar te zijn.
 • De kosten voor online psychologische hulp zijn fiscaal aftrekbaar.

3 Cliënt zelf

 • Je bepaalt zelf of je hulp nodig hebt, je hoeft geen goedkeuring te vragen.
 • Je bepaalt zelf of je welzijn, een (kleine) investering waard is.
 • Psychologische zorg via de zorgverzekeraar gaat ten koste van je eigen minimaal eigen risico. Als je geen andere ziektekosten hebt gemaakt, kost dit je minimaal €385,–
 • Ruime praktijkervaring leert dat mensen die zelf betalen, veelal betere behandelresultaten behalen.